Medlemskontingent 2021

Inntektene fra medlemskap i idrettslaget er en av bærebjelkene for driften av laget. At de som deltar aktivt innenfor ski eller fotball er det en selvfølge at medlemskap i idrettslaget er på plass. Vi er imidlertid også så heldige å ha masse såkalte «støttemedlemmer» i laget. Det setter vi stor pris på og tar det som tegn på at selv om en ikke lenger er aktiv idrettsutøver så setter en pris på det vi gjør og foretar oss på vegne både små og store.  Det å legge til rette for også uorganisert aktivitet som f.eks islegging av ballbinge, holde idrettsplass og klubbhus i orden kommer jo alle til gode. Pris for medlemskap 2021 ble behandlet på årsmøtet i hovedlaget i februar 2020 og ble beholdt uendret. Giroer blir sendt ut i første kvartal til registrerte medlemmer. Det finnes to typer medlemskap :

Enkeltmedlemskap til kroner 400,- eller familiemedlemskap til kroner 600,-.

Har du spørsmål om medlemskontingent 2021 så kontakt kasserer Svein-Åge Kjendlie 906 90 589 eller leder Stein Rune Eriksen - 907 78 303

 

 

Medlemstype Pris
Klubbmedlem-Nybygda 400,00 Til Innmelding
Familiemedlemskap-Nybygda 600,00 Til Innmelding